Kabinet Fyziky - Laboratorní práce

1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Seminář

1. ročník

 • Měření posuvným a mikrometrickým měřidlem
 • Určení hustoty pevné látky (návod)
 • Rovnoměrný pohyb autíček (návod)
 • Rovnoměrně zrychlený pohyb  (návod)
 • Součinitel smykového tření (návod)
 • Pokles hladiny v nádobě
 • Měření lidské reakce pomocí volného pádu
 • Přeměny energie při srážce míčků
 • Kulička na nakloněné rovině (návod)
 • Určení tíhového zrychlení z volného pádu (návod)
  Moment síly (návod)
 • Vrh šikmý dolů
 • Archimedův zákon

2. ročník

 • Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové (návod)
 • Měrná tepelná kapacita kovu (návod)
 • Ověření stavové rovnice pro oxid uhličitý (návod)
  Určení povrchového napětí z kapilární elevace (návod)
 • Deformace vlasu tahem (návod)
  Hustota vody (návod)
 • Určení měrného skupenského tepla tání ledu (návod)
 • Měření hmotnosti tělesa pružinovým oscilátorem (návod)
 • Měření tíhového zrychlení kyvadlem (návod)

3. ročník
             Manuál ISES pro laboratorní práce

 


Mail - gypce.cz
jídelna
Správa webu
(c) Josef Rak 2007