100 let

Poděkování odcházející ředitelky

Dovolte mi, abych zhodnotila mé působení ve vedení gymnázia v uplynulých sedmi letech. Děkuji svým kolegům, všem zaměstnancům, žákům, rodičům i přátelům gymnázia za podporu našeho gymnázia. Přeji škole, aby zůstala i nadále stejnou školou, kterou jsme společně budovali. Kvalita vzdělávání spolu s podnětným prostředím, které vede k úspěchům studentů, vždy pro mě byla a bude prioritou. V takové atmosféře se daří a gymnázium Dašická se tak zařadilo mezi nejúspěšnější školy v České republice. Je mi ctí, že jsem mohla takovouto školu vést, mít za kolegy vynikající pedagogy a ve škole nadané studenty, kteří si toho všeho váží, a cítit podporu rodičů, kteří oceňují kvalitu vzdělávání svých dětí. Ze všech mých podkladů vyplývá, že vedení školy i učitelé se shodují s žáky i rodiči v názoru, že škola stále nabízí kvalitní výuku zajišťující dostatečné základy pro navazující úspěšné studium absolventů. Stejnou odezvu máme i z vysokých škol, což dokazuje skutečnost, že na základě hodnocení našich absolventů jsme se v roce 2011 stali fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dále oceňuji činnosti pedagogů a studentů nad rámec jejich povinností v oblasti odborných soutěží, ve kterých naši studenti mají úspěchy i v celostátním měřítku. Důkazem toho je, že se škola umístila na 1. místě v kraji v programu Excellence, kdy se hodnotí zapojení studentů do přírodovědných a technických soutěží. Studenti našeho gymnázia tak velmi důstojně reprezentují Pardubice i Pardubický kraj.

Vedení a pedagogický sbor se v uplynulých letech věnovali přípravě grantových programů, kde se podařilo získat pro školu nadstandardní vybavení do odborných učeben. V současné době začínají běžet dva projekty – EU peníze školám (2 225 896,- Kč) a projekt Partnerství škol Comenius (13 200 EUR).

Děkuji  za podporu zřizovateli Pardubickému kraji i statutárnímu městu Pardubice. S jejich pomoci se kolem našeho gymnázia vybudovalo dostatečné vynikající zázemí. Na gymnáziu máme i dobře vybavené odborné učebny, které pomáhají při moderním stylu výuky a vhodně doplňují teoretickou výuku, což vede k úspěchům při výuce technických a přírodovědných předmětů. Jsou zde výborné podmínky pro sportovní využití (nová sportovní hala a moderní hřiště) i stravování (dokončovaná rekonstrukce školní kuchyně a jídelny). Vzniklo zcela vybavené centrum pro vzdělávání v uzavřeném komplexu.

Novému vedení gymnázia přeji, aby se mu dařilo navázat na naši práci a udrželo gymnázium na dosažené pozici mezi středními školami České republiky. 

 

31. 7. 2012                                                                     Ing. Jitka Svobodová

(c) Josef Rak 2007