100 let

21. 9. 2009 – 20. 9. 2010 – 100. rok existence gymnázia

Fotografie z oslav
Společná fotografie - Největší počet absolventů jedné školy na společné fotografii(ke stažení: malá verze, velká verze)

Historie gymnázia:

Počátkem 20. století, kdy se město Pardubice rozrůstalo, stoupla potřeba vychovat všestranně vzdělané lidi. V listopadu 1906 odjela do Vídně na „ministerstvo věd duchovních a vyučování“ delegace s návrhem založit gymnázium. Zemská rada návrh podpořila v roce 1907. Následně 21. července 1909 Poslanecká sněmovna přijala rezoluci o založení pardubického gymnázia a tak 8. června 1910 podepsalo obecní zastupitelstvo se státem smlouvu a v červenci 1910 se ve státním rozpočtu objevuje položka určená pro stavbu gymnázia. Tuto smlouvu schválil císař 26. srpna 1910.

21. září 1910 se začalo vyučovat v jedné chlapecké třídě prvního ročníku nově vzniklého gymnázia ve Smilově ulici číslo 704. Pod vlivem nových společenských názorů vzniklo v témže roce 1910 dívčí reálné gymnázium Boženy Němcové. První budovou nově vzniklého gymnázia od roku 1911 se stala měšťanská škola u sv. Jana — dnešní ZŠ Bratranců Veverkových. Chlapecké a dívčí gymnázium se sloučilo až v roce 1924, do té doby děvčata a chlapci museli studovat odděleně.

V dalších letech následovaly různé typy a tím i názvy pro školy gymnaziálního typu: gymnázium, reálné gymnázium, jedenáctiletá střední škola, střední všeobecně vzdělávací škola, až nakonec znovu od roku 1969 gymnázium.

Za dobu své existence se gymnázium stěhovalo, měnilo budovy. Od roku 1976 je gymnázium umístěno v současné budově.

(c) Josef Rak 2007