100 let

Festival vědeckých a technických projektů pro děti a mládež

Zapojili jsme se do projektu, který vyhlašuje Pardubický kraj, a který je určen pro žáky základních a středních škol. Tento dlouhodobý projekt je zaměřen na zvyšování zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku a jejich budoucí profesní orientaci na obory, které na našem trhu práce citelně chybějí. Cílem je získat zájem dětí a mládeže pracovat na vědeckých a technických projektech, učit je smysluplně využívat volný čas, osvojit si základy metodologie vědecké práce a systematicky pracovat při řešení problémů, vyhledávat a rozvíjet nadějné talenty, propojit školu s praxí.

Harmonogram:

17. září 2007

zahajovací konference

září - říjen 2007

zadání vědeckých úkolů soutěžícím

listopad 2007 - únor 2008

práce na projektech

únor 2008

školní, okresní kola

březen 2008

krajské kolo

duben 2008

závěrečná konference, zhodnocení

 

Z naší školy se přihlásila řada žáků na celkem 36 projektů (5 z vyššího gymnázia a 31 z nižšího gymnázia) a do vedení projektů se zapojili učitelé: PaedDr. Břízová, PaedDr. Eliášová, Mgr. Chlandová,  RNDr. Koupil, Mgr. Kycl, Mgr. Papoušková, Mgr. Poštová, Mgr. Pochobradský, Mgr. Spousta, RNDr. Vícha, Mgr. Vondráčková. Několik projektů povedou přímo rodiče nebo prarodiče studentů.

 

Podle výše uvedeného harmonogramu budou studenti v období listopad 2007 - únor 2008 pracovat na svém projektu a vedoucí projektu by jim měl být nápomocen radou. V únoru 2008 proběhne školní kolo, na které si studenti připraví prezentaci svého projektu. Měl by to být poster, na kterém bude název projektu, autoři, škola, co v projektu řešili a jakých dosáhli výsledků. Vhodné jsou fotografie a grafy. Z těchto posterů uspořádáme ve škole výstavu, kterou navštíví porota, ale také spolužáci autorů. Autoři budou přítomni u svých projektů a budou slovně a za pomoci posteru prezentovat svoji práci.

Porota pak provede vyhodnocení a ocenění projektů školního kola. Na školní kolo naváže okresní a poté krajské kolo, které bude v březnu 2008.

 Hlavní cenou je v květnu 2008 týdenní zájezd do Francie na špičková vědecká pracoviště pro nejlepší řešitele projektů a jejich vedoucí. 

Chceme tímto poděkovat všem, kteří se do projektů zapojili a popřát, aby žáky práce na projektech bavila.

 

                                                                                              Ing. Jitka Svobodová

 

(c) Josef Rak 2007