100 let

Putování s pardubickým Cimrmanem

Studenti naší školy se zúčastnili soutěže, kterou vyhlásila Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka.
     Cílem soutěže bylo seznámit studenty s krajem, ve kterém žijí či studují, rozšířit jejich vědomosti a znalosti z oblasti historie, vědy, kultury i sportu, naučit je pracovat s odbornými materiály. Soutěž probíhala půl roku - od října 2011 do dubna 2012 - a zúčastnili se jí studenti středních škol celého kraje.

     Blahopřejeme Martinu Plášilovi a Vojtovi Sedláčkovi, kteří získali 2. místo, Martině Moravcové a Ivě Vykydalové, které se umístily na 3. místě a Katce Janatové a Evě Šmejkalové, které obdržely čestné uznání.
Všichni studenti jsou ze třídy 1. F.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 

(c) Josef Rak 2007