100 let

Učební plány

Výuka cizích jazyků: Výuka cizích jazyků
 • 1. cizí jazyk: žáci pokračují ve výuce toho cizího jazyka, jehož výuku absolvovali na ZŠ – v posledních letech je vždy 1. cizím jazykem angličtina !!!!!
 • 2. cizí jazyk: žáci osmiletého stud. cyklu si volí od 3. ročníku studia a žáci čtyřletého stud. cyklu od 1. ročníku studia.
 • výuka 1. a 2. cizího jazyka je povinná, na škole zabezpečujeme výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka.
 • Žáci mohou absolvovat i výuku nepovinného cizího jazyka.
  Počty hodin pro nižší stupeň 8letého gymnázia
 •  
   1. AB ŠVP2. AB ŠVP3. AB ŠVP4. AB ŠVP
  Český jazyk4444
  1. cizí jazyk4433
  2. cizí jazyk--33
  Občanská výchova2112
  Dějepis2222
  Zeměpis2222
  Matematika5444
  Fyzika2222
  Chemie-222
  Biologie 2222
  Informatika--12
  Estetická výchova3322
  Tělesná výchova3323
  Volitelný předmět  -1 1 -

  Volitelné předměty:
 • Práce s laboratorní technikou - Fy, Bi, Ch • Počty hodin pro vyšší stupeň 8letého gymnázia a pro 4leté gymnázium 

   5. AB ŠVP
  1. FH ŠVP
  6. AB ŠVP
  2. FH ŠVP
  7. AB ŠVP
  3.FHJ ŠVP
  8. ABC
  4. FHJ
  Český jazyk3335
  1. cizí jazyk3444
  2. cizí jazyk3333
  Matematika4 4 3 4
  Základy společenských věd2222
  Dějepis223-
  Zeměpis22-2
  Fyzika3332
  Chemie2,52,53-
  Biologie2,52,53-
  Informatika21-1
  Estetická výchova22--
  Tělesná výchova2222
  Volitelný předmět 1--22
  Volitelný předmět 2--22
  Volitelný předmět 3---4
   Volitelný předmět 4--

  Volitelné předměty:

 • Francouzský jazyk
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace ve francouzském jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z biologie
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z chemie
 • Literární seminář
 • Deskriptivní geometrie
 • Programování
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze zeměpisu
 • Ekonomie 
 • Nepovinné předměty: Latina, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Sportovní hry
 • (c) Josef Rak 2007