100 let

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období – rok 2012

   Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období – rok 2012       

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083   

Ústní maturitní zkoušky:    19.9.2012          

 Složení zkušební maturitní komise:  

Předseda: Mgr. Soňa Chalupová 

Místopředseda: Mgr. Ludmila Pačovská 

Třídní učitel: Ing. Milan Volejník

  předmět                          zkoušející                         přísedící  

Český jazyk          Mgr. Jana Stříšková                 Mgr. Ivan Förstl

Anglický jazyk      Mgr. Iveta Motyčková             Mgr. Šárka Lellková,PhD.

Zeměpis                Mgr. Luděk Burian                  Mgr. Daniel Žák   

Maturitní zkoušky – podzimní zkušební období – rok 2012 

Písemné zkoušky společné části 

Místo konání : SOŠES a SOU Pardubice, Do Nového 1131 

Květenská Jitka:: 3.9.2012  - 12:00hod : ČJ-DT-Z  , 14:50 hod.:ČJ-PP-Z                                   

                                 4.9.2012  -  8:00 hod. : AJ-DT-Z ,  11:45 hod.: AJ-PP-Z 

Hroch Jan:           3.9.2012 -  12:00 hod : ČJ-DT-V 

Levínský Jakub : 5.9.2012 -  10:30 hod : MA-DT-Z  

Profilové zkoušky – písemné – 7.9.2012 – 9:00 hodin 

Květenská Jitka     :   ZSV 

Kohoutek Václav   :   Pv   

Ústní zkoušky – 19.9. 2012 od 14:00 hod.  

  Předmět                 maturant     losování otázky         zkoušení 
      ČJ                   Květenská Jitka      13:40          14:00 – 14.15
      ČJ                   Svatý Marek      14:00          14:20 – 14:35
      AJ                   Květenská Jitka      14:35          14:55 – 15:10
                         Květenská Jitka      15:25          15:40 – 15:55

 15:55  - porada zkušební komise 

16:00  - vyhlášení výsledků   

 V Pardubicích 17.8.2012                                          Mgr. Luděk Burian                                                                                                                                                                                 ředitel školy

(c) Josef Rak 2007