100 let

Seznam učebnic pro školní rok 2012/2013

 

Seznam učebnic pro 1. ročník čtyřletého studia

a pro 5. ročník  osmiletého studia  – škol. rok. 2012/13

…………………………………………………………………………………….

1. Český jaz.:        1/ Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

                                    Sochrová: Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ, Fragment

                                2/ Literatura pro 1. ročník středních škol (nakladatelství Didaktis)

– učebnice a pracovní sešit
   NEKUPUJTE, JIŽ OBJEDNÁNO HROMADNĚ 

2. Anglický jaz.:    1/ 1.F, H : učebnice nekupujte, v září provedeme hromadnou objednávku podle úrovně jazykové skupiny

2/ 5. A, B : už učebnici máte

 

3. Německý jaz.:

    8-leté                 Direkt – učebnici již máte

                               

    4-leté                 učebnice Direkt

                              učebnice nekupujte, v září objednáme hromadně  4. Francouz.  jaz:   učebnice nekupujte, v září objednáme hromadně  

5. Ruský  jaz:        Raduga po novomu 1. díl (nakl. Fraus) - učebnice a pracovní sešit

                                učebnice nekupujte, v září objednáme hromadně  

6. Zeměpis:          1/ Bičík a kol.: Regionální zeměpis světadílů,

                                 nakl. ČGS, Praha 2003                     

                               2/ Školní atlas světa,

Kartografie, Praha  2004

                              (atlas je až do maturitního ročníku)

                           

7. Dějepis:           Popelka – Válková: Dějepis 1  pro gymnázia a střední školy,
                               PRAVĚK  a  STAROVĚK, SPN Praha 2001

 

8. Základy společenských věd :

                            Společenské vědy pro střední školy, 1. díl (Didaktis 2009), učebnice
                               + pracovní sešit v září objednáme hromadně


9. Matematika :      1/ Bušek, Boček, Calda: Základní poznatky z matematiky

                            ( 3. přepracované vydání !!! )
                            2/ Pomykalová : Planimetrie

                            3/ Boček, Chorvát : Rovnice a nerovnice (3. přepracované vydání)

                            všechny učebnice : nakladatelství  Prométheus

                              4/ Petáková : Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím
                               zkouškám na VŠ, nakladatelství : Prométheus
                               (pro všechny 4 ročníky)

 

10. Fyzika  :          1. Bednařík, Široká : Mechanika                          

                            2. Lepil a kol.: Sbírka úloh pro střední školy (pro všechny 4 ročníky)

                            3. Mikulčák, Macháček: M, Fy, Ch tabulky a vzorce (pro všechny 4 

                               ročníky)

                            všechny učebnice : nakladatelství  Prometheus

 

11. Chemie :          Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl

                            nakladatelství : Da Ta Print)

  

12. Biologie  :        Na celé 3 roky: Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc 2006 (nové vydání)

…………………………………………………………………………………………

 

Poznámky  :

 Doporučenou či další literaturu oznámí příslušný vyučující na začátku školního roku

 

Seznam učebnic pro 2. ročník čtyřletého  studia

a pro 6. ročník osmiletého studia – školní rok 2012/2013

……………………………………………………………………………………..

 

1. Český jaz.:         1/  Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

                                    Sochrová: Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ, Fragment

                               2/ Literatura pro 2. ročník středních škol (nakladatelství Didaktis)

– učebnice a pracovní sešit
   NEKUPUJTE, OBJEDNÁME HROMADNĚ 

2. Anglický, německý a francouzský jazyk :

                             Řiďte se pokyny vyučujících v jednotlivých třídách!

 

3. Dějepis:             Čornej: Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy, STŘEDOVĚK a
            RANÝ  NOVOVĚK,  SPN Praha 2001

 

4. Základy společenských věd:

Společenské vědy pro střední školy, 2. díl (Didaktis 2010), učebnice
           + pracovní sešit v září objednáme hromadně

 

5. Zeměpis:           Bičík: Regionální zeměpis III., nakl. ČGS, Praha nebo Bičík a
          kol: Regionální zeměpis světadílů, nakl.ˇČGS, Praha 2002- je v ní
          i učivo 1. roč. – Školní atlas světa, Kartografie, Praha 1994-1999,  

                              2004 ( atlas je pro všechny ročníky)

                            Školní atlas České republiky, Kartografie, Praha 2003

                              Holeček a kol.: Česká republika, nakl. ČGS, Praha 1999

 

6. Matematika:       Pomykalová: Planimetrie

                             Odvárko: Funkce

                             Odvárko: Goniometrie

                             Petáková: Matematika – příprava …

                               všechny učebnice  nakl. Prométheus

 

7. Fyzika:              Bartuška, Svoboda: Molekulová fyzika a termika

                             Lepil: Mechanické kmitání a vlnění

                             Lepil a kol. : Sbírka úloh pro střední školy

                             Mikulčák, Macháček: M, Fy, Ch tabulky a vzorce

                             všechny učebnice : nakl.Prometheus

 

8. Biologie:           Zicháček:  Zoologie, nakl. FIN

                              Nebo na celé 3 roky: Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, Olomouc 2006 (nové vydání)

 

9. Chemie:            Mareček, Honza : Chemie pro čtyřletá gymnázia,II. díl

                            nakl. Da Ta Print

 

Seznam učebnic pro 3. ročník čtyřletého studia

a pro 7. ročník osmiletého studia - školní rok 2012/2013

……………………………………………………………………………..

1.     Český jazyk : 1/Český jazyk pro SŠ 1. – 4. roč. , SPN nebo

                                    Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

                               2/ Literatura pro 3. ročník středních škol (nakladatelství Didaktis)

– učebnice a pracovní sešit
   NEKUPUJTE, OBJEDNÁNO HROMADNĚ

      

2.     Anglický, německý a francouzský  jazyk :

                                    Řiďte se pokyny vyučujících v jednotlivých třídách

 

3. Zeměpis:         není výuka

4. Dějepis:           Hlaváčka : Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy,

                           NOVOVĚK, SPN Praha 2001

                             Kuklíkovi: Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy: Nejnovější

                             dějiny, Praha 2002

 

5. Základy společenských věd :

Společenské vědy pro střední školy, 3. díl

(Didaktis 2010), učebnice + pracovní sešit

NEKUPUJTE, V ZÁŘÍ OBJEDNÁME HROMADNĚ 

6. Matematika : Kočandrle, Boček : Analytická geometrie

                        Pomykalová : Stereometrie

                             Petáková : Matematika – příprava …

                        všechny učebnice : nakladatelství Prometheus

Seminář z matematiky : Hrubý, Kubát: Diferenciální a integrální počet

                                   nakl. Prometheus

 

7. Fyzika:           Lepil, Šedivý : Elektřina a magnetismus

                         Lepil a kol.: Sbírka úloh pro střední školy

                         Mikulčák, Macháček: M, Fy, Ch tabulky a vzorce

                          všechny učebnice : nakl. Prométheus

 

8. Biologie:       Hruška, Novotný:  Biologie člověka pro gymnázia, Fortuna
                          Nebo na celé 3 roky: Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia,

                          Olomouc 2006 (nové vydání)

 

9. Chemie:        Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia,

                         III. díl- nakl. Da Ta Print

 

Volitelné předměty : Literaturu doporučí učitel

 

Seznam učebnic pro 4. ročník čtyřletého studia

a pro 8. ročník osmiletého studia - školní rok 2012/2013

……………………………………………………………………………..    

1. Český jazyk:       1/ Český jazyk 1. – 4. ročník nebo

                                    Sochrová: Český jazyk v kostce pro SŠ, Fragment

                              2/ Přehledné dějiny literatury, autor: Soldán a kol.

                              3/ Sochrová: Čítanka IV. k literatuře v kostce, nakl. Fragment

                                 Řiďte se pokyny svých vyučujících!!!

 

2. Anglický, německý a francouzský :  Řiďte se pokyny vyučujících v jednotlivých  

                                                               třídách

 

3. Zeměpis:             Bičík a kol. Lidé na Zemi, nakl. –ČGS , Praha

                              Janský a kol. : ZEMĚ, nakl. ČGS Praha

                                nebo místo těchto dvou učebnic Bičík: Příroda a lidé Země,

                                nakl. ČGS, Praha 2004

                              Školní atlas světa, Kartografie, Praha 2004

 

4. Základy společenských věd: Společenské vědy pro střední školy, 3. díl

(Didaktis 2010), učebnice + pracovní sešit

                               NEKUPUJTE, V ZÁŘÍ OBJEDNÁME HROMADNĚ 

5. Dějepis:               není výuka

 

6. Matematika:       Calda:              Komplexní čísla

                             Odvárko:         Posloupnosti a řady

                             Calda, Dupač : Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika

                             Petáková : Matematika – příprava …

  

7. Fyzika:              Lepil, Kupka: Optika

                             Štoll: Fyzika mikrosvěta

                             Sbírka : Lepil a kol.: Sbírka úloh pro střední školy

                             Mikulčák, Macháček: M, Fy, Ch tabulky a vzorce

                               všechny učebnice nakl. Prométheus

 

8. Biologie:           není výuka

9. Chemie:            není výuka

 

Volitelné předměty - Literaturu doporučí učitel

 

(c) Josef Rak 2007