100 let

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie B

Dne 5. května 2012 se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie B.
Z naší školy se umístil Jan Hrubeš ze 6. B na 2. místě.
K výbornému výsledku gratulujeme.
(c) Josef Rak 2007