100 let

Letošní výměna s Gymnáziem v německém Buxheimu - němečtí žáci v Pardubicích

 

Němečtí žáci v Pardubicích 

    Ve dnech 4.-11. dubna 2011 pobývali v rodinách dvaceti osmi žáků  a dvou vyučujících našeho gymnázia žáci a učitelé z gymnázia v Buxheimu (SRN). Jednalo se v pořadí již o třetí výměnný pobyt.

    Němečtí žáci poznali díky návštěvě Prahy, Kutné Hory, zámku Žleby či Památníku obětem vypálené vesnice Ležáky několik historických a pro Českou republiku typických míst. Čeští žáci získali díky společně strávenému času se svými vrstevníky - rodilými mluvčími - možnost vyzkoušet si a zlepšit německý jazyk, kterému se dosud učili pouze ve škole. Pro německé účastníky bylo toto mezinárodní setkání důležitým nácvikem praktického užití jejich školní angličtiny. K tomu přibyla pro oba partnery zkušenost s možností dorozumět se pomocí několika cizích jazyků.

    Při společném večeru pořádaném pro účastníky projektu a rodiny, v nichž byli němečtí žáci ubytováni, všichni společně ochutnali nejen typické české pokrmy, ale zhlédli též ukázky německého a českého folkloru.

    Tento projekt, uskutečněný za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, jistě přispěl k vzájemné toleranci a v neposlední řadě bylo jeho velkým přínosem i uzavření nových přátelství.        Ve dnech 4. – 12. října 2011 budou mít žáci naší školy opět příležitost díky pobytu v německých rodinách poznávat život a kulturu svých západních sousedů. Zájemci o výměnný pobyt se mohou přihlásit v kabinetu německého jazyka.

 

(c) Josef Rak 2007