100 let

POSLEDNÍCH NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST - VÝMĚNA NĚMECKO/přihlášky v kab.NJ 113

INFORMACE   O   VÝMĚNNÉM   POBYTU  -  NĚMECKO

Vážení rodiče,v příštím školním roce už poněkolikáté proběhne výměnný studentský pobyt s naší partnerskou školou, gymnáziem v německém Buxheimu. Výměna probíhá tak, že v  říjnu navštíví partnerskou školu 20 studentů, na jaře /zřejmě v dubnu/ se pak tito studenti starají v Pardubicích o své hosty z Německa /výlety do Prahy, Kutné Hory apod. zajišťuje naše škola/.Ohlasy na dosud uskutečněné výměny byly velmi pozitivní. Studenti si mohou vyzkoušet svou znalost němčiny popřípadě angličtiny, odbourat případný strach z mluvení cizím jazykem, zažít týden v německé rodině jejich vrstevníka, navštívit zajímavá místa v Bavorsku, … Výměnný pobyt je velmi dobrou motivací pro další studium jazyků a relativně levnou možností podívat se do německy mluvící země.

 Místo              : gymnázium v Buxheimu

Termín pobytu českých studentů v Německu:  4.10. – 12.10. 2011

Cena               : cca 4000,- Kč (platíme pouze autobus )

Program          : Účast na vyučovacích hodinách v partnerském gymnáziu , poznání okolí , prohlídka                  Memmingenu, soutěže, hry, seznámení s kulturou a zvyky                           

 výlety : Mnichov, zámek Neuschwannstein/Linderhof, Braitachklamm, Oberstdorf…..                                   Legoland/Skiline Park /vstupné cca 11 Euro není zahrnuto v ceně/

Ubytování       : v rodinách

Strava            : v rodinách a internátě

Pojištění        : nutno zajistit individuálně

Termín příjezdu německých studentů : jaro 2011 (bude upřesněno)

Další informace k výměně a přihlášky: kabinet NJ v 1. patře, dlouha.silvie@gypce.cz

(c) Josef Rak 2007