100 let

Sázení stromů

 Ve středu 21. září 2011 se naše škola připojila k celosvětové akci sázení stromů.  Studenti z vyšších ročníků vykopali díry a studenti z prim a sekund do nich zasadili celkem 4 stromy.

Před vysazením stromů jsme si vyslechli píseň o stromech, kterou studenti nacvičili v hudební výchově, a také několik básniček a dalšího povídání o stromech.

Pak již 1.A zasadila habr a 1.B buk (původní stromy českých zemí) a studenti sekundy pak zasadili sakuru a červenou slivoň. Dodatečně ještě na hřišti vysadíme javor s kulovitou korunou.

Naši nejmenší studenti převzali nad stromy patronát. Budou se o ně starat a během 8 let svého studia je budou pozorovat a své poznatky zapisovat do deníku. Mohou tak v poměrně dlouhém časovém úseku sledovat, jak roste člověk a jak roste strom. Vysazením stromů jsme pomohli životnímu prostředí, neboť v souvislosti s rekonstrukcí běžeckého oválu na našem hřišti dojde ke kácení stromů. 

Poděkování patří všem vyučujícím, kteří s akcí pomáhali, zvláště pak Mgr. Kudláčkové. Velmi nám také pomohlo zahradnictví AZ Garden, které sponzorsky k akci přispělo.

V. Vícha
(c) Josef Rak 2007