100 let

O pardubický pramínek

XVIII. ročníku literární soutěže s mezinárodní účastí "O pardubický pramínek" na téma "O závod s časem" se úspěšně zúčastnili též studenti naší školy. V kategorii 8. - 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií získala Michaela KOCKOVÁ  (třída 3. A)  1. místo. V kategorii 1. a 2. ročníků středních škol obsadili svými pracemi Jiří NOVOTNÝ  (třída 2. F) a Šimon VRŠANSKÝ  (třída 2. F) 1. místo a Kateřina CHYBOVÁ  (třída 6. B) byla odměněna čestným uznáním. V kategorii 3. - 4. ročníků středních škol se umístila Hana PILNÁ (třída 3. H) na  2. místě
Blahopřejeme!!!

Práce:

Kateřina Chybová

Michaela Kocková

Hana Pilná

Jiří Novotný

Šimon Vršanský

(c) Josef Rak 2007