100 let

Zájezd do Francie

 Ve dnech 25. – 31.5.2008 se konal zájezd do Francie, který pořádal Pardubický kraj pro žáky, kteří se umístili na předních místech v celoroční soutěži vědeckých a technických projektů a pro jejich učitele. Účastníkům hradil zájezd Pardubický kraj.

Naše gymnázium bylo na krajské přehlídce Festivalu vědeckých a technických projektů  zastoupeno 17 projekty z nižšího gymnázia a 3 projekty z vyššího gymnázia a z těchto autorů byli na zájezd vybráni následující žáci (absolventi): 

Klára Scholleová: Interference
Katka Chybová: Barvení tkanin přírodními barvivy
Barbora Marková, Adéla Šrutová: Analýza znečištění životního prostředí regionu Pardubice
Jiří Malíř, Václav Novotný, Veronika Valešová: Řada kovů
Soyol-Erdene Erdenetulga, Lucie Kratochvílová: Procházení tepla
Jiří Slabý, Petr Šedivý, Petr Bouchner: Analýza směrů vysokoenergetického kosmického záření 

Účastníci zájezdu strávili nejprve 2 dny v Paříži, kde si prohlédli památky, ale také Město vědy a např. Foucaultovo kyvadlo v Pantheonu. 
Cestou do Poitiers navštívili zámek Ambois, kde je pohřbený Leonardo da Vinci, navštívili podmořské akvárium v La Rochelle a podnikli vyjížďku lodí k pevnosti Boyard. 
Poslední den byl věnován parku Futuroscope, kde se dají shlédnout projekce v různých 3D kinech či interaktivních kinech a je zde řada dalších zajímavostí. 
I přes občasný déšť se zájezd velice vydařil a chceme tímto poděkovat Pardubickému kraji a hlavně radní Smetanové za uspořádání celého festivalu včetně zájezdu.

Pro další zájemce o vědecké a technické projekty je zde dobrá zpráva:

Paní radní Smetanová vyhlásila 5. června 2008 druhý ročník  Festivalu vědeckých a technických projektů  pro školní rok 2008/2009, který bude opět zakončen zájezdem do Francie.

 

           
Již během prázdnin můžete začít hledat téma pro váš projekt!

 

(c) Josef Rak 2007