100 let

Pardubický kraj ocenil Mladé talenty 2011

 V pondělí 31. října 2011 byli oceněni za úspěchy v soutěžích vybraní studenti středních škol Pardubického kraje. Ocenění z rukou Jany Pernicové, členky krajské rady zodpovědné za školství, převzali také dva studenti našeho gymnázia Kamila Javůrková za 2. místo v celostátním kole SOČ v oboru politologie a Petr Kouba (dnes již MFF UK) především za 3. místo v celostátním kole SOČ v oboru informatika.

Několik studentů obdrželo navíc cenu Mladý talent 2011. Mezi nimi i Petr Kouba za úspěchy v práci SOČ a soutěži AMAVET (především zpracování dat kosmického záření, ale i další 2 projekty z předchozích let), reprezentaci v celostátním kole fyzikální olympiády a úspěchy v soutěžích v anglickém jazyce.

V. Vícha
(c) Josef Rak 2007