100 let

Cena nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Nadace Jaroslava Heyrovského byla založena 10.9.1993. Hlavní náplní činnosti je účinně napomáhat vyhledávání nadaných středoškolských studentů, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytváření tvůrčího klimatu, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí.

Každoročně je oceňováno okolo 12 studentů České republiky za úspěchy v olympiádách a středoškolské odborné činnosti. V letošním roce šlo bylo předávání ceny spojeno se 120 roky od narození profesora Jaroslava Heyrovského, zatím jediného českého vědce, který dostal Nobelovu cenu v přírodních vědách.

Mezi oceněnými, kteří se sešli 15. 12. 2010 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, byl také dnes již absolvent Gymnázia Pardubice, Dašická Lukáš Fajt a vedoucí jeho práce RNDr. Vladimír Vícha. Lukáš Fajt byl oceněn za svoji středoškolskou odbornou činnost v oboru fyzika s názvem Gama záblesky.

Mezi akademickými funkcionáři, kteří ceny předávali, byl také Dr. Michael Heyrovský, CSc, syn Jaroslava Heyrovského. Součástí setkání byla i prezentace dr. Kalvody s názvem: Několik vzpomínek na profesora  Heyrovského a jeho polarografii.

Na snímcích můžete vidět Dr. Michaela Heyrovského, CSc s Lukášem Fajtem, který již studuje fyziku na Matematicko fyzikální fakultě v Praze.
Proslov přednesl i prof. Zahradník, bývalý předseda Akademie věd ČR a při prezentaci vidíte i dr. Kalvodu, který byl spolupracovníkem J. Heyrovského.

(c) Josef Rak 2007