100 let

Festival vědeckých a technických projektů - krajská přehlídka

Ve dnech 11. a 12.3. proběhlo v pardubickém Domě techniky finále Festivalu vědeckých a technických projektů žáků základních a středních škol. Festival byl vyhlášen na podzim 2007 Pardubickým krajem. Od té doby pracovaly týmy žáků na svých projektech. Po okresních kolech postoupily nejlepší projekty do krajského kola.

V kategorii základních škol postoupilo 42 projektů a ze středních škol se zúčastnilo 25 projektů. Naše gymnázium se stalo školou, která měla na soutěži zdaleka největší zastoupení. V kategorii mladších žáků jsme měli 17 projektů, na nichž se podílelo 44 studentů, a mezi středními školami jsme měli 3 projekty, na nichž se podílelo 7 studentů.

Hodnocení projektů prováděla vícečlenná komise složená z odborníků z firem, univerzity, škol a dalších institucí. Žáci formou posteru prezentovali svůj projekt. Na závěr druhého dne proběhlo vyhlášení výsledků a autoři nejúspěšnějších projektů převzali z rukou hejtmana Pardubického kraje ceny.

Studenti naší školy byli velmi úspěšní: 

Kategorie základních škol a nižších gymnázií
Medailová umístění:
1. místo: Klára Scholleová (2.B): Interference (vedoucí projektu otec žákyně, garant Mgr. Křišťanová)

3. místo: Kateřina Chybová (2.B): Barvení materiálu (vedoucí projektu matka žákyně, garant Mgr. Chlandová) 

Další ocenění:
Lucie Kratochvílová, Soyol-Erdene Erdenetulga (1.B): Procházení tepla (vedoucí projektu RNDr. Koupil)

Václav Novotný, Jiří Malíř, Veronika Valešová (3.A): Řada kovů (vedoucí projektu Mgr. Poštová)

Barbora Marková, Adéla Šrutová (4.B): Znečištění životního prostředí regionu Pardubice (vedoucí projektu Ing. Volejník)

Všichni výše uvedení žáci získali jako cenu poznávací zájezd do Francie. Několik dalších našich projektů ocenily firmy a univerzita podílející se pořádání akce. 

 

Kategorie středních škol

2. místo: Petr Bouchner, Jiří Slabý, Petr Šedivý (8.A): Analýza směrů kosmického záření (vedoucí projektu RNDr. Vícha)

Další ocenění:Soňa Boháčová (8.B), Ondřej Komárek (4.J): Optické a elektrické vlastnosti tenké vrstvy Sb80Se20 pro netěkavé paměti (vedoucí projektu Prof. Ing. Frumar, DRSc.)

Oba projekty postoupily na národní přehlídku do Prahy. Bouchner, Slabý a Šedivý se zúčastní zájezdu do Francie.

(c) Josef Rak 2007