100 let

Být nejlepší v kraji nestačí? - Konkurz na místo ředitele školy

V pondělí 4.6. proběhl konkurz na ředitele školy, při kterém bylo naší ředitelce sděleno, že není vhodným kandidátem a nebude doporučeno Radě Pardubického kraje její potvrzení ve funkci s odůvodněním, že manažersky nezvládla provoz nové sportovní haly, není nakloněná slučování škol a poklesl počet žáků školy. Tato zpráva pedagogický sbor nemile překvapila, protože nikdo nečekal, že výborně fungující škola, která má mimořádně dobré výsledky, potřebuje změnu ve vedení školy.

Být nejlepší v kraji nestačí?

-7. nejlepší výsledky státní maturitní zkoušky v republice,

- opakované úspěchy studentů v celonárodních i mezinárodních soutěžích a projektech (AMAVET, divadlo ve francouzském jazyce, Evropský parlament mládeže, Prezentiáda, Street Law)

- výborné výsledky v krajských kolech olympiád přírodovědných a humanitních předmětů žáky posouvají do celostátních kol ( 2. místo v celostátním kole olympiády francouzského jazyka, 2. místo v celostátním kole SOČ, 5. místo v celostátním kole chem. olymp., 7. místo v celostátním kole fyz. olymp. )

- za tyto výsledky byla škola ohodnocena v programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 – Excelence středních škol 2011 zřízeného MŠMT: v Pardubickém kraji 1. místo, v celostátním srovnání 19. místo

- kraj tyto výsledky označuje jako samozřejmost

- vynikající studijní a zároveň přátelská atmosféra ve škole, na niž jsou studenti i absolventi hrdí, to vše díky podpoře vedení, adaptačních kurzů pro nové studenty, profesionálnímu pedagogickému sboru

- stále se zdokonalující vybavení odborných učeben ( měření laboratorních prací s využitím PC a systému ISES, vybavení jazykových a multimediálních učeben)

- vedení školy podporuje zapojení robotiky a mechatroniky do výuky

- rekonstrukce jídelny (pestřejší a zdravější jídelníček )

- demokratický způsob vedení školy ve velké míře přispívá k dynamickému rozvíjení moderních metod výuky (CLIL – výuka odborných předmětů v cizím jazyce)

- Ing. Jitka Svobodová (prof. zaměřením IVT) maximálně podporuje využívání nových technologií, pro něž aktivně zajišťuje potřebné zázemí

- měření kosmického záření (detektory na střeše školy), opakované úspěchy studentů v SOČ s využitím výsledků měření záření, spolupráce s ÚTEF ČVUT Praha

- mění snad úspěšné firmy v době své největší prosperity své manažery?

- škola navázala úspěšnou, mnohaletou mezinárodní spolupráci – Německo, Francie

- sportovní kurzy v Rakousku, Itálii

- časté významné návštěvy Pardubického kraje směřují na naše gymnázium, kde kraj prezentuje své výsledky – např. návštěva 1. rady z franc. velvyslanectví, americký kosmonaut, prezident Klaus,…

- stoletá historie

Protiargumenty:  Naše škola byla určena jako správce sportovní haly. Ekonomický provoz nové sportovní haly, která patří Pardubickému kraji, se po půl roce provozu dá velmi těžko vyhodnotit. Ukazuje se, že nájemné je vyšší, než by si sportovní kluby představovaly, proto jsou nespokojené.

Problém slučování škol – má mít výborně fungující škola zájem sloučit se s jinou školou? Problém jiné školy se přelije na naši školu. Může logicky uvažující ředitel schválit toto sloučení?

Pokles počtu žáků školy – současný stav je jen výsledkem demografického vývoje a zřízení nového gymnázia v Pardubicích. Ředitelství školy nemůže ovlivnit počet tříd, které škola každým rokem otevírá.

Za pedagogický sbor Gymnázia Dašická Mgr. Lenka Blehová, Mgr. Pavel Kycl

(c) Josef Rak 2007