100 let

ZSV pro 1.J, 5.A a 5.B

Body pro téma osobnost
- jednotlivé body lze pojednat v libovolném /promyšleném/ pořadí

- kdo nebo co má rozhodující vliv na moji osobnost
- co mě nejvíce motivuje - pochvala, dobrý pocit, finanční doměna - a naopak co je pro mě málo motivující /lze srovnat s ostatními/
- potřeby - čeho bych se nerad vzdal, co je pro mě frustrující
- hodnoty - velmi významné, co hodnotné není
- zájmy - všestrannost x jednostrannost, je nějaká záliba?, délka, hloubka, aktivní, pasivní
- aspirace - přiměřené schopnostem?
- Cíle - krátkodobé, dlouhodobé
- Ideály - svět, já, event. partner
- Charakterové vlastnosti - kladné, záporné
- Postoje - vyber příklady kladných, neutrálních i záporných
- Jak mysliš, že jsi jich nabyl?
- Změnil jsi nějaký postoj, o kterém jsi se domníval, že je v původné podobě nezpochybnitelný? Co bylo příčinou?
- Myslíš, že máš předsudky? Jaké? Popř. jaké pozoruješ u ostatních?
- Jsou činnosti, pro které máš nadání, talent nebo jsi v nich geniální?
- Jsi kreativní?
- Napiš svých 10 dovedností, rozděl je podle toho, jestli danou činnost zvládáš průměrně nebo lépe než ostatní.
- Vědomosti - napiš 5 z různých oblastí
- Které dovednosti a vědomosti by sis chtěl v následujících 3 letech osvojit nebo prohloubit, zlepšit?
- Ke kterému temperamentu inklinuješ, jsi spíše extrovert nebo introvert? Na základě kterých vlastností tak soudíš?
- Myslíš, že tělesná kontrukce může souviset s temperamentem nebo charakterem? Svůj názor odůvodni.
- Považuješ své sebevědomí za přiměřené nebo spíše za zbytečně nízké/vysoké?
- Odpovídá to, jak tě hodnotí okolí, tvým vlastním představám o svých výkonech, chování? /více kritiky než si zasloužím, odpovídá, nikdo mi nic nevytýká ani mě nechválí,.../
- S čím jsi co se týče tvé osobnosti nespokojený a co bys chtěl změnit? Myslíš, že změna je ve tvých silách?
- Volní vlastnosti, vůle
- Zkus si vzpomenout na situaci, kdy jsi pocítil uspokojení poté, co ses zachoval v souladu se svým svědomím. /morální jednání/
- Asertivita - přiměřené sebeprosazení - chválíš, umíš sdělit, že se ti něco nelíbí, umíš otevřeně odmítnout, pokud cítíš, že nechceš souhlasit, ........
- Která dovednost by se ti případně hodila(c) Josef Rak 2007