100 let

Exkurze: Jižní Itálie

1. den: odjezd z Pardubic v dopoledních hodinách, noční přejezd
2. den: ŘÍM – celodenní prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností tohoto věčného města; pozdě odpoledne dojezd do oblasti Kampánie na ubytování
3. den: PAESTUM – prohlídka archeologického areálu s třemi unikátními starořeckými chrámy, nejzachovalejšími v Itálii
4. den: CAPRI – jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších ostrovů Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia. Celodenní výlet lodí (cena lodního lístku na os. cca
5. 20 EUR zpáteční, pro skupiny sleva), prohlídka ostrova, pěší výstup na nejvyšší horu ostrova – Monte Solaro 589m,...
6. den: město POZZUOLI, návštěva přírodní rezervace FLEGREJSKÁ POLE a vulkánu SOLFATARA, odpoledne vykopávky pod vulkanickým popelem pohřbeného města HERCULANEUM
7. den: varianta A) CASERTA - město s nádherným zámkem, který se podobná slavnému Versailles, odpoledne prohlídka NEAPOLe
varianta B) pěší túra v NP CILENTO (na seznamu UNESCO)
8. den: Výjezd autobusem a následě krátký výstup ke kráteru VESUVU, možnost obejití části kráteru. Při dobré viditelnosti se naskýtá úžasný pohled na celý Neapolský záliv. Odpoledne prohlídka POMPEJÍ – jedinečného archeologického areálu, kde kromě nezapomenutelných divadel a amfiteátru určitě stojí za to vidět pěkně zachovalou pekárnu s žernovy, pány bude jistě zajímat nevěstinec (lupanare) s inspirujícími freskami na zdech a Vy, kteří obdivujete nástěnné malby nezapomeňte navštívit Dům bratří Vettiů a pokud Vám síly zbydou, takké krásnou Villu Mystérií a když se tak budete rozhlížet kolem sebe, nad tou vší krásou uvidíte trůnit Vesuv. Sopku, která v r. 79 zapříčinila celou tu zkázu...
9. den: v časných ranních hodinách odjezd směr FLORENCIE -odpolední prohlídka města, přes noc cesta busem do ČR
10. den: návrat v odpoledních hodinách do Pardubic

Předběžný termín: 15.-23.9.2007
Cena: 8.190,- Kč na os
Cena zahrnuje: 6x ubytování ve vícelůžkových apartmánech (bungalovech,..), autobusovou dopravu, průvodce
Zájemci – z 3.-4. ročníků nižšího a 1.-4. ročníků vyššího gymnázia – hlaste se závazně
u učitelů Dřevíkovské a Holešínského
(c) Josef Rak 2007