100 let

Land art 1.B

Středeční sněhová nadílka inspirovala studenty 1.B k umělecké tvorbě. Sami přišli s nápadem využít čerstvého sněhu k výtvarné výchově. Asi ani sami netušili, že před nimi to napadlo i mnohé významné umělce (nejznámější Richard Long - na fotografii), kteří v 60. letech 20. století dali vzniknout novému směru - Land artu, což je umění, které využívá přírodu nejen jako inspiraci ale i jako zdroj materiálu. Umělec tak povznáší krajinu na umělecké dílo. Na pár hodin jsme tedy před naší školou měli malou galerii moderního umění. Díla ze sněhu v našich podmínkách bohužel dlouho nevydrží, ale pro pravého land artistu je přednější radost z tvorby.

Závěrem bych chtěla pochválit všechny autory. I ty, jejichž díla nemohla být z technických důvodů vyfotografována.

(c) Josef Rak 2007