100 let

Exkurze do Prahy

Byl pátek 6. října 7 hodin a 45 minut, když se naše téměř kompletní třída 6.A sešla v hale pardubického hlavního nádraží, aby se vydala na exkurzi do našeho největšího města Prahy, za účelem shlédnutí výstavy: “Earth from Above“ fotografa Yanna Arthuse Bertranda a indiánské expozice v Náprstkově muzeu. Pod dohledem profesorů Anny Šormové a Luďka Nagyho jsme úspěšně opustili milované Pardubice a po bezmála hodině strávené cestou vlakem, jsme konečně spatřili nápis hlásající: “Praha – hlavní nádraží“.
Prvním cílem naší cesty byla již zmíněná výstava francouzského umělce Y.A.Bertranda na Kampě, kde jsme zhlédli 120 fotografií představujících působivé snímky Země, které pořídil z vrtulníku. Jeho fotografie pouštních oblastí i arktické polární krajiny, pustých částí země i přelidněných ghett ukazují celou planetu ve všech jejích přirozených, ale i člověkem změněných podobách. Součástí každé z nich byl dvojjazyčný popisek (Aj,Čj) a výrazná žlutozelená tabulka informující o problémech souvisejících s naší planetou. Po prohlídce jsme se vydali přes Karlův most na Staré Město, kde jsme se během rozchodu všichni naobědvali v jednom nejmenovaném fast foodu a pak se vydali na druhou část výpravy – do Náprstkova muzea.
Indiánské předměty z dob dávno minulých jež byly v muzeu vystavovány, nás zaujaly zvláště svou originalitou a pečlivostí s níž byly vypracovány. Například rituální šamanské masky ze dřeva a kostí nebo vyřezávané válečné oštěpy nasáklé nejrůznějšími jedy působily opravdu hrozivě. Muzejní průvodce byl velice ochotný a s nebývalou radostí se s námi podělil o své vědomosti týkající se indiánských kultur. Ač jistě neradi museli jsme se vydat dál, neboť naše exkurze se již chýlila ke konci a čas neúprosně ubíhal. I přesto jsme si ještě našli hodinku na individuální prohlídku Václavského náměstí, ale pak už jsme opravdu museli nechat Prahu daleko za zády a vypravit se ku domovu, kam se někteří již jistě těšili, ale jiní možná jen neradi opouštěli naše hlavní město.
V Pardubicích už však každý chtěl býti co nejdříve doma a tak jsme se všichni nakonec rozprchli do autobusů a trolejbusů nejrůznějších čísel, těšíce se na nastávající víkend.
(c) Josef Rak 2007