100 let

Školní družstva na podzim - Atletika

ATLETIKA

Měsíc září a říjen byl jako každoročně ve znamení lehké atletiky.Žáci a studenti naší školy si vedli v jednotlivých soutěžích velmi dobře.Důkazem toho je i účast na republikovém finále Corny středoškolského atletického poháru, jediné celorepublikové atletické soutěže pro středoškoláky. Její 25.ročník se konal ve dnech 13. – 14.října v Břeclavi.Postupovým klíčem pro účast na tomto finále bylo vítěství v krajském kole.Letošní ročník se uskutečnil za krásného počasí ne v hale,ale na otevřeném stadioně.Družstvo našich děvčat postoupilo z kraje na 16.místě. Ve finále nakonec získaly lepší bodové ohodnocení než na kraji a celkově skončily na pěkném 12.místě.


Přehled jednotlivých soutěží v atletice

21.9.Přespolní běh ,místní kolo umístění

kategorie SŠ dívky: Procházková Michala,Knapová Jana,Hermanová Zuzana, Trulíková Blanka,Klimplová Hana, 1.místo kategorie ZŠ dívky: Anna Machourková, Jana Dobešová,Eliška Flégrová, Lenka Knapová,Jana Fikejsová, Michaela Kvapilová
1.místo

Kategorie SŠ chlapci: Moravec Marek, Kucián Michal,Tměj Jakub, Kuta Lukáš, Bartyzal Michal,Hovorka Lukáš, Matyáš Jiří 1.místo
12.10. Krajské kolo umístění


Kategorie SŠ chlapci: Moravec Marek, Kucian Michal, Hovorka Lukáš, Kuta Lukáš, Bartyzal Michal, Tměj Jakub
2.místo


kategorie ZŠ dívky : Machourková Anna, Flégrová Eliška, Dobešová Jana, Fikejsová Jana,Kvapilová Michaela,Knapová Lenka
2.místo4.10. Corny pohár – okresní kolo umístění

kategorie děvčat :Tamchynová Martina,Slavíková Eva, Loukotová Šárka, Půlpánová Aneta, Hernychová Lucie, Procházková Michaela, Knapová Lenka, Dočekalová Veronika,Kupková Krystína,Seifertová Zuzana,Werniková Michaela
2.místo

kategorie chlapců: Brýdl Ivoš, Jeřábek Jan, Randák Martin, Karcol Jaroslav,Kuta
Lukáš,Bartyzal Michal,Matyáš Jiří, Jelínek Petr, Vaško Oskar, Spěvák Pavel, Jelínek Martin,Zikuda Petr
1.místo


Corny pohár – krajské kolo


Kategorie děvčat : složení stejné jako na okresním kole
1.místo

Kategorie chlapců: složení stejné jako na okresním kole
2.místo


Březinův pohár

Celkovým vítězem v kategorii dívek a chlapců se stalo družstvo studentek našeho gymnázia,
které se staly i absolutními vítězkami krajské olympiády družstev.

(c) Josef Rak 2007