100 let

CZELTA

Naše škola získala grant na projekt detekce kosmického záření CZELTA. Ve spolupráci s kanadskou univerzitou v Albertě a UTEF(Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze)bude v letošním roce zahájen projekt z oblasti fyziky a ICT dovedností.
Na střeše školy budou instalovány tři detektory zaznamenávající sekundární spršky částic způsobené dopadem kosmického záření do atmosféry. Detektory budou napojeny na počítač a ten bude zaznamenávat data 24 hodin denně a bude je ukládat.
Naši studenti se naučí obsluhovat tuto stanici a vyhodnocovat data podobně jako to dělají středoškolští studenti v Kanadě.
Tyto stanice jsou zatím v ČR instalovány v UTEF v Praze a na Slezské univerzitě v Opavě.
Cílem projektu je rozšířit měření na řadu středních škol v ČR. Naše gymnázium společně s gymnáziem v Opavě a Kladně budou prvními školami projektu.
Do budoucna se předpokládá spolupráce zúčastněných škol, návštěvy a studentské konference mezi školami, vzájemné poskytnutí naměřených výsledků a diskuse o nich.
Naši studenti by tak mohli svým dílem přispět ke zkoumání kosmického záření a s ním spojených doposud neobjasněných jevů.
V. Vícha

(c) Josef Rak 2007