100 let

Projektový týden studentů z primy

Studenti tříd 1.A a 1.B absolvovali 22.5.-26.5.2006 projektový týden v rámci environmentální výchovy. Nejprve navštívili Ekocentrum Paleta v Pardubicích, kde vyslechli výukový program "Ohrožená zvířata". Další den si prohlédli ve Východočeském muzeu stálou expozici "Příroda východních Čech". Zpracovávali zadané úkoly a samostatně referovali o zvláštnostech flóry a fauny speciálních lokalit. S velkou odezvou se setkala návštěva ZOO v Praze, kde studenty velice zaujala odborná přednáška s praktickými ukázkami na téma "Plazi" a "Ekologie zvířat". Přednesenou problematiku aplikovali v samostatné práci, písemně zpracovali témata v hodinách anglického a českého jazyka, v ekologii i v dalších předmětech. Ve výtvarné výchově nakreslili řadu krásných obrázků. Nejlepší práce jsou vystaveny na nástěnce v budově školy.
Projektový týden splnil daný program.
Z. Střídová
(c) Josef Rak 2007