100 let

Celostátní kolo fyzikální olympiády

V minulém týdnu proběhlo v Plzni celostátní kolo fyzikální olympiády, které pořádala katedra fyziky Západočeské univerzity.
Na základě výsledků v krajských kolech bylo ze všech 14 krajů pozváno 50 nejlepších řešitelů do celostátního kola. Z naší školy postoupilo 5 studentů (Hruška, Scholle, Skořepa, Kožený, Šediváková), což společně s gymnáziem Kapitána Jaroše v Brně byl nejvyšší počet z jedné školy.
Studenti nejprve řešili po dobu pěti hodin 4 teoretické, velmi náročné úlohy. Celkově se dalo získat 40 bodů.
Následující den byla připravena praktická úloha z oblasti magnetismu, na kterou měli soutěžící 4 hodiny. Za úlohu se dalo získat maximálně 20 bodů.

Naši studenti si vedli výborně a umístili se mezi nejlepšími. Při vyhlášení výsledků bylo oznámeno, že 12 nejlepších získá diplom vítěze a věcnou cenu. Mezi vítězi se umístili:

6. místo Marek Scholle
10. místo Helena Šediváková

Jen 0,5 bodu za skupinou vítězů se umístil náš další student:

13. místo Petr Hruška

Helena Šediváková se navíc stala nejúspěšnější dívkou a získala cenu děkanky Pedagogické fakulty.


V červnu se bude konat soustředění před Mezinárodní fyzikální olympiádou a na něj budou pozváni Scholle i Šediváková. Na tomto soustředění bude vybráno 5 studentů, kteří budou reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní FO a ta se bude konat letos v červenci v Singapuru.

Velmi dobré vyhlídky dostat se do reprezentačního družstva má Marek Scholle.

Po Petru Poštovi, který přivezl v roce 2003 bronzovou medaili z Mezinárodní FO, Petru Morávkovi, který přivezl dvakrát čestné uznání z Mezinárodní FO (2004, 2005) a Pavlu Kučerovi (čestné uznání 2005), budeme možná mít čtvrtý rok za sebou reprezentanta na nejprestižnější světové středoškolské soutěži ve fyzice.

2.3.2006
V. Vícha

(c) Josef Rak 2007