100 let

Praemium Bohemiae 2005

V sobotu 4. prosince se konalo na zámku Sychrov předávání cen Praemium Bohemiae za rok 2005. Jedná se o ceny předávané Nadací B. J. Horáčka studentům, kteří úspěšně reprezentovali ČR na některé z mezinárodních olympiád - fyzikální, chemické, biologické, matematické a informatické.
Mezi 21 laureáty z ČR byli také oceněni dva absolventi naší školy Petr Morávek a Pavel Kučera za čestné uznání na Mezinárodní fyzikální olympiádě ve Španělsku.
Reprezentativní akce se zúčastnili významní vědci ČR včetně předsedy Akademie věd prof. Pačese, předsedy Učené společnosti dr. Grygara, předsedy České jednoty matematiků a fyziků doc. Zajace a funkcionářů vysokých škol.
V. Vícha

(c) Josef Rak 2007