100 let

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého studia pro šk. rok 2005/06

Termín: pondělí 18.4.2005

Všichni žáci, kteří si podali přihlášku ke studiu, obdrželi prostřednictvím ZŠ písemnou pozvánku k přijímacímu řízení. Součástí přijímacího řízení budou 2 písemné práce: z českého jazyka a z matematiky.

Čtyřleté studium

Počet přihlášek: 86 žáků
Bude přijato: 60 žáků

Písemné sdělení o přijetí či nepřijetí si žáci, případně jejich zákonní zástupci převezmou ve středu 20.4.2005 v 18:15 hodin v těch učebnách, ve kterých žáci konali 18.4.2005 přij. zkoušky. Přijatí žáci se následně shromáždí ve školní jídelně v 18:30 hodin 20.4.2005

Osmileté studium

Počet přihlášek: 171 žáků
Bude přijato: 60 žáků

Písemné sdělení o přijetí či nepřijetí si žáci, případně jejich zákonní zástupci převezmou ve středu 20.4.2005 v 17:15 hodin v těch učebnách, ve kterých žáci konali 18.4.2005 přij. zkoušky. Přijatí žáci se následně shromáždí ve školní jídelně v 17:30 hodin 20.4.2005.

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého studia budou zveřejněny ve vestibulu školy a na www.gypce.cz ve středu 20.4.2005 v 18:30. Bude zveřejněn seznam přijatých i nepřijatých žáků, přičemž žáci budou uvedeni pod přidělenými identifikačními čísly. Tato čísla budou přidělena 18.4.2005 před konáním písemných přijímacích zkoušek.

Vzhledem k dostatečnému počtu uchazečů o studium nebudou organizována další kola přijímacího řízení.

Vážení rodiče, vážení žáci, jsem potěšen stále velkým zájmem o studium na naší škole. Mrzí mě, že není možnost otevírat stále 3 třídy čtyřletého studia.

Upřímně přeji všem žákům co nejlepší výsledky v přijímacím řízení.

testy z roku 2004


RNDr. Josef Kubát
Ředitel školy
(c) Josef Rak 2007