100 let

Krajská přehlídka projektů - nejlepší projekt z naší školy

Centrum pro studium vysokého školství - eLearning ve spolupráci s odborem 55 SIPVZ MŠMT ČR a Národní agenturou Sokrates pověřilo pardubické gymnázium v Dašické 1083 uspořádáním krajské přehlídky projektů škol Pardubického kraje. Sedmdesát zástupců ZŠ, SŠ a SOU se nejdříve seznámilo s možností požádat o finanční pokrytí různých projektů s využitím výpočetní techniky ve výuce. Odpoledne osm škol našeho kraje předložilo a obhajovalo celkem deset projektů. Jako nejlepší byl vyhodnocen projekt hostitelského pardubického gymnázia "Počítačová matematika", který pod vedením RNDr. Josefa Rak vypracoval kolektiv čtyř učitelů školy. Na druhém místě se shodně umístil další projekt pardubického gymnázia "Využití výpočetní techniky při výuce výtvarné výchovy" a projekt gymnázia Holice "Snadno aplikovatelná výuka na PC pro vědu a jazyky". Tyto tři projekty postupují do celostátní přehlídky, která se uskuteční v březnu tohoto roku.

Přednáška se uskutečnila v pátek 11.2.2005. Jednotlivé přednášky i odpolední přehlídka byly pozitivně hodnoceny.

RNDr. Josef Kubát
(c) Josef Rak 2007