100 let

PILOTNÍ PROJEKT - Využití výpočetní techniky při výuce výtvarné výchovy

Projekt je zaměřen na využití grafických programů ve výuce výtvarné výchovy ve čtvrtém ročníku osmiletých gymnázií a ekvivalentně devátých tříd základních škol.
V tomto věku se objevuje tzv. „ krize výtvarného projevu“. Žáci si uvědomují, že jejich schopnosti jim nedovolují výtvarně vyjádřit skutečnost a ztrácejí zájem o kreslení. Využití grafických programů je vhodný způsob, jak žákům dát jinou příležitost k výtvarnému vyjadřování, které je většině v tomto věku bližší.
Pro tuto generaci studentů je počítač samozřejmým a hlavně snadno dostupným nástrojem, který umí ovládat lépe než štětec či tužku. S výslednou grafickou úrovní jsou spokojeni a znovu najdou možnosti, jak se výtvarně vyjadřovat, jak esteticky ztvárnit svoje představy.

Studenti vytvářeli barevný plakát na zadaný formát A3, pozvánku a vstupenku na akci z plakátu v grafickém programu COREL. Poté navrhovali a realizovali reklamní proužek (banner) na svou akci pro webovou stránku v programu FLASH. Na závěr projektu vyrobili vánoční reklamní banner.

Na přípravě a realizaci projektu se podíleli 4 vyučující – 2 učitelé výtvarné výchovy a 2 učitelé výpočetní techniky. Podle našeho názoru byl tento pilotní projekt přínosem jak pro studenty, tak i pro pedagogy.

Výsledky ZDE (Projekzy žáků - Pilotní Projekt)
(c) Josef Rak 2007