100 let

17.3.2003 - Úspěch v celostátním kole fyzikální olympiády

Ve dnech 13. až 16. března 2003 se uskutečnilo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci celostátní kolo fyzikální olympiády v kategorii A. Na základě výsledků z krajských kol bylo do celostátního kola pozváno 53 nejúspěšnějších studentů a studentek z celé České republiky. Z Pardubického gymnázia byli pozváni:

Petr Pošta - Gymnázium Pardubice, Dašická
Tomáš Pop - Gymnázium Pardubice, Dašická

Studenti řešili nejprve během 5 hodin 4 náročné teoretické úlohy, za které se dalo získat maximálně 40 bodů.
Druhý den probíhala pětihodinová experimentální úloha – měření vlhnutí stavebních materiálů, hodnocená až 20 body.


Porota vybrala 10 nejúspěšnějších, kteří byli oceněni jako vítězové a z nich bude sestaveno pětičlenné družstvo, které bude letos v červenci reprezentovat Českou republiku na mezinárodní fyzikální olympiádě na Taiwanu.
Dalších 25 řešitelů bylo oceněno jako úspěšní řešitelé.

Jak si vedli naši studenti?

5. místo: Petr Pošta - vítěz !
25. místo: Tomáš Pop - úspěšný řešitel

Petr Pošta má velmi dobré předpoklady jet reprezentovat na Taiwan.
(c) Josef Rak 2007