100 let

Setkání maturantů, rodičů, pedagogů a vedení školy při příležitosti ukončení školní docházky maturantů

V úterý 29. dubna 2008 se na Gymnáziu Pardubice, Dašická konalo již druhým rokem setkání u kávy a občerstvení, při němž byli oceněni studenti úspěšní ve významných soutěžích a při neformálních rozhovorech proběhlo zamyšlení a zhodnocení středoškolského studia.

Partnerem celé akce  bylo ČVUT Praha, přesněji ÚTEF (Ústav pro technickou a experimentální fyziku), který má s naší školou smlouvu „Podpora nadaných studentů v přírodních vědách.“

ÚTEF připravil pro studenty oceněné za úspěchy v přírodovědných a technických soutěžích finanční odměny ve výši 1000 – 2000 Kč.

Ceny předávali ředitel ÚTEF Ing. Pospíšil, DrSc.,   prorektor ČVUT Dr. Ing. Kuba, Ph.D a ředitelka školy Ing. Svobodová.

Seznam odměněných studentů za rok 2008: 

Starší kategorie 

1) Zuzana Dočekalová – úspěšná řešitelka celostátního kola chemické olympiády.

2) Petr Šedivý– úspěšný řešitel celostátního kola fyzikální olympiády.

3) Vít Saidl– úspěšný řešitel celostátního kola fyzikální olympiády.

4) Miloslav Drobný – úspěšný řešitel celostátního kola fyzikální olympiády.

5) David Vondrák - postup do celostátního kola olympiády v programování,

 

6) Vojtěch Dostál – vítěz krajského kola Biologie.

 

7) Jiří Slabý, Petr Šedivý, Petr Bouchner: 2. místo v krajském Festivalu vědeckých a technických projektů, střední školy. Postup na celostátní přehlídku.

 

8) Soňa Boháčová, Ondřej Komárek: postup z krajského kola Festivalu vědeckých a technických projektů (střední školy) na celostátní přehlídku.

 

Mladší kategorie 

1) Klára Scholleová:  1.  místo v krajském Festivalu vědeckých a technických projektů.

2) Kateřina Chybová:  3. místo v krajském Festivalu vědeckých a technických projektů.

   

Pozvánka je zde.

(c) Josef Rak 2007