100 let

Projekt na téma Problematika PTP – VTPN jako součást dějin komunistické totality v Československu

V pátek 25. dubna 2008 se ve sborovně školy uskutečnilo setkání studentů dějepisného semináře, vedení školy, zástupců kraje a bývalých příslušníků Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací pana JUDr. Jarouška a pana Ing. Jičínského. Setkání bylo završením několikaměsíční spolupráce v rámci projektu zaměřeného na historii PTP, jehož výsledkem je sborník zamyšlení studentů nad touto problematikou.

Poděkování patří zejména panu Ing. Jičínskému za vstřícnost a ochotu vést s námi dialog.

Vzájemná spolupráce může i v budoucnu obohatit program naší výuky.

 

(c) Josef Rak 2007