100 let

3.A – projekt Littera

Žáci 3.A se 28.3 zúčastnili na Univerzitě v Hradci Králové Dne jazyků, který byl pořádán v rámci projektu Littera.

Žáci byli po uvítání v aule rozděleni do skupin, ve kterých pak obcházeli spolu se svým tutorem stanoviště, na kterých si mohli  vyzkoušet své jazykové dovednosti. Vyzkoušeli si nejen jazyky, které se učí /němčina, angličtina/, ale třeba i ruštinu nebo francouzštinu. V závěru proběhlo celkové hodnocení skupin a jednotlivců. Jedním ze dvou nejlepších oceněných jednotlivců /z celkového počtu cca 200 žáků/ byla i naše Petra Jirásková.  I další účastníci si s sebou domů odvezli malý dárek.

Projekt Littera je určen pro cílovou skupinu žáků ZŠ a víceletých gymnázií, pedagogické pracovníky těchto škol a pro inspektory ČŠI. Jedná se o nadregionální projekt s dopadem na celou ČR. Cílem projektu je zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství se zaměřením na funkční gramotnost, rozvoj klíčových kompetencí žáků a vytváření výukových a testových materiálů.

(c) Josef Rak 2007