100 let

Informace pro nepřijaté do 4-letého studia:

Škola bude organizovat 2. kolo přijímacího řízení dne 19. května 2011. Nepřijatým uchazečům, kteří mají nadále zájem studovat na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083, doporučujeme, aby se znovu přihlásili do 2. kola, kde bude hranice bodů potřebná pro přijetí snížena.
Uchazeči se budou moci rozhodnout, zda uplatní výsledky testů z prvního kola přijímacího řízení, nebo vykonají znovu testy SCIO.
Podrobnosti sledujte na stránkách školy.
29.4.2011                                                                              Ředitelka školy  

(c) Josef Rak 2007