100 let

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY LYŽAŘSKÉHO KURZU V RAKOUSKU.

Za náklady na lyžařský výcvik, konaný ve dnech 5.-10.2.2012 v Rakousku ( Nassfeld-Hermagor), uhraďte zálohu ve výši 3000,-Kč na náš účet číslo:41638561/0100, vedený u Komerční banky, pobočka Pardubice. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru:DDMMRR. Termín úhrady je nejpozději do 9.12.2012. Děkujeme.
(c) Josef Rak 2007