Aktuální spršky
CzeltaWiki
Úvod Kosmické záření Aktuality Historie Studenti Publikace Související clánky Úspěchy Fotogalerie Odkazy

Naše země je vystavena vlivu okolního vesmíru. Ačkoli to na vlastním organismu nepociťujeme, jsme neustále bombardováni částicemi sekundárního kosmického záření.

Toto záření objevil Viktor Hess roku 1912 a od té doby začíná historie jeho měření.

Současná fyzika se zaměřuje na detekci částic s vysokou energií a největším mezinárodním projektem je projekt Auger, který dokončují v argentinské pampě.

V Kanadě na University of Alberta vznikl projekt ALTA – detekce částic s energiemi většími než 1014 eV na středních školách. V současné době mají instalaci asi na 20 školách a cílem projektu je zpřístupnit vědecké zkoumání světa středoškolákům. V problematice vysokoenergetického kosmického záření je mnoho nezodpovězených otázek, které přitahují zájem vědců.

S univerzitou v Albertě začal spolupracovat Ústav technické a experimentální fyziky (ÚTEF), což je ústav ČVUT Praha, a začal s budováním sítě stanic na českých středních školách. V roce 2005 vznikl projekt CZELTA (CZEch Large-area Time coincidence Array).


V současné době (říjen 2008) jsou měřicí stanice umístěny ne třech středních školách: Gymnáziu Pardubice, Dašická, na Mendelově gymnáziu v Opavě a na Střední průmyslové škole v Kladně. Jedna stanice je v ÚTEF v Praze a další na Slezské univerzitě v Opavě.