Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


Návštěva Legolandu

Dne 11.5.2007 se třída 4.A (doplněna o několik žáků ze 4.B, 2.A a 2.F) zúčastnila exkurze do Německa do Legolandu. Žáci měli možnost si vyzkoušet své znalosti němčiny
při návštěvě továrny na výrobu stavebnic zn. LEGO, při divadelním a filmovém představení,
při nákupu suvenýrů nebo občerstvení.
Miniaturní stavby nás provedly po známých památkách Berlína, Mnichova, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku, Lucernu a dalších evropských měst.
Všichni si samozřejmě dosytosti užili nejrůznějších atrakcí. (viz následující obrázky)
Spokojeni s návštěvou byli nejenom žáci, ale i jejich paní učitelky Dita Dřevikovská a Ivana Valešová.