Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


Závěrečný seminář II. běhu projektu Nové cesty

Ve středu 9.1.2008 se konal na našem gymnáziu závěrečný seminář II. běhu projektu "Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání ".

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Realizátorem projektu je Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta.

 Závěrečného semináře se zúčastnilo všech 9 účastníků, kteří vystoupili se třemi projekty:

 Mgr. Kvasničková, Mgr. Venzara: Skupenské přeměny v diagramu, identifikace neznámé látky a její vlastnosti

 Mgr. Křišťanová, Mgr. Málková, Mgr. Kudláčková: Oko

 Mgr. Spousta, Mgr. Herudková, Mgr. Hyhlíková, Mgr. Motyčková: Ozon

V každém projektu se propojily různé pohledy přírodovědných předmětů na totéž téma a všechny projekty byly kvalitní. Účastníci tak splnili poslední podmínku k úspěšnému absolvování kurzu.

Pokud jsou zájemci o III. běh kurzu, měli by si prohlédnout informace na našich stránkách v části nazvané Projekty.