Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


Seminář CZELTA v Pardubicích

V pátek odpoledne se konal na našem gymnáziu seminář zaměřený k projektu CZELTA - měření kosmického záření. Semináře se zúčastnili pracovníci Ústavu pro technickou a experimentální fyziku v Praze, Slezské univerzity a Gymnázia v Opavě a pracovníci a studenti našeho gymnázia.
Součástí bylo především seznámení studentů s detektory přímo na střeše gymnázia, dále vyslechli přednášky o kosmickém záření, o měření stanice CZELTA, o přesném měření času atomovými hodinami a osciloskopickém měření.
Studenti sledovali měření GPS a prvních spršek částic měřených osciloskopem a naší stanicí.