Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


Plán 2011/12

Časový harmonogram školního roku 2011 / 2012

2011
Opravná maturitní zkouška - podzimní termín 1. 9.
Zahájení výuky v 1. pololetí 1. 9.
Schůzka s rodiči žáků 1.A, B a 1. F, H v 17,00 1. 9.
Zájezd do Velké Británie 3. 9. – 10. 9.
Adaptační pobyt 1. A, B  7. 9. – 13. 9.
Adaptační program 1.F, 1.H 13. 9. - 18. 9
Zájezd do Německa - Buxheim 4. 10. – 12. 10.
Výměnný pobyt - Francie 17. 10. – 22. 10.
Podzimní prázdniny 26. 10. - 28. 10
1. odpoledne otevřených dveří vždy v 16 a v 18 hodin ve školní jídelně 7. 11.
Zápis známek za 1. čtvrtletí do počítače do 14:00 hodin 22. 11.
Hodnocení za 1. čtvrtletí od 14:00 hodin Třídní schůzky rodičů od 18:00 hodin 23. 11.  
3. absolventský ples 17. 12.
2. odpoledne otevřených dveří vždy v 16 a v 18 hodin
ve školní jídelně
7. 12.
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce pro společnou i profilovou část 15. 12.
Vánoční prázdniny - začátek 23. 12. 
2012
Zahájení výuky v roce 2012 3. 1.
LVVZ 2.A, 2.B – Mileta, Velká Úpa 8.1. – 13.1.
Oznámení návrhu na DSK (= Dodatečné stanovení klasifikace) ředitelce školy do 14:00 hodin 12. 1.
DSK za 1. pololetí 16. 1. - 20. 1.
Maturitní ples tříd 8.A a 8.B   21. 1.
Ukončení klasifikace a docházky za 1. pololetí, Zápis do počítače do 14:00 hodin 23. 1.
Hodnocení za 1. pololetí od 14:00 hodin 25. 1.
Vydání vysvědčení za 1. pololetí 31. 1.
Pololetní prázdniny 3. 2.
LVVZ 1.F H, 5.A B – Nasfeld, Pec pod Sněžkou 5. – 10.2.
Odevzdání přihlášek volitelných předmětů 10. 2.
Maturitní ples tříd 4.F, 4.H a 4.J 25. 2.
Jarní prázdniny 12. 3. - 18. 3.
Závěrečná písemná práce z českého jazyka 23. 3.
Velikonoční prázdniny 5. 4. - 6. 4.
Zápis známek za 3. čtvrtletí do počítače do 10:00 hodin 10. 4.
Hodnocení za 3. čtvrtletí od 14:00 hodin Třídní schůzky rodičů od 18:00 hodin 11. 4.  
Oznámení návrhu na DSK pro třídy 8.A, 8.B, 4.F, 4.H, 4.J  ředitelce školy do 10:00 hodin 19. 4.
Maturitní písemné zkoušky profilové (školní): M, Pv, Bi, Ch 23. 4.
Maturitní písemné zkoušky profilové (školní): Fy, Z, D, ZSV 24. 4.
Maturitní písemné zkoušky profilové (školní): Dv 25. 4.
Přijímací zkoušky na gymnázium – 1. kolo 23. a 24. 4.
DSK pro třídy 8. A, 8. B, 4. F, 4. H, 4. J 25. 4. – 27. 4.
Ukončení klasifikace pro 8.A, 8.B, 4.F, 4.H, 4.J a zadání známek a docházky do počítače 26. 4. 
Hodnocení pro třídy 8.A, 8.B, 4.F, 4.H, 4.J (9:40 hodin) 27. 4. 
Vysvědčení pro třídy 8.A, 8.B, 4.F, 4.H, 4.J 30. 4. 
Maturitní písemné zkoušky společné (státní): ČJ (vyšší i základní) 2. 5.
Maturitní písemné zkoušky společné (státní): AJ (vyšší i základní) 3. 5.
Maturitní písemné zkoušky společné (státní): M (vyšší i základní) 4. 5.
Maturitní písemné zkoušky společné (státní): NJ (vyšší i základní) 7. 5.
Maturitní písemné zkoušky společné (státní): OZ (vyšší i základní) 10. 5.
Maturitní nepovinné písemné zkoušky společné (státní): Fy, Bi 11. 5.
Poslední zvonění tříd 8.A, 8.B, 4.J 11. 5.
Svatý týden tříd 8.A, 8.B, 4.J 14. – 18. 5.
Poslední zvonění pro třídy 4.F, 4H 18. 5.
Svatý týden tříd 4.F, 4.H 21. – 25. 5.
Ústní maturity tříd 8.A, 8.B, 4.J 21. – 25. 5.
Ústní maturity tříd 4.F, 4.H 28. 5. – 1. 6.
Oznámení návrhu na DSK ředitelce školy do 14:00 hodin 8. 6.
Předávání maturitních vysvědčení třídám 8.A, 8.B, 4.F, 4.H, 4.J 10. 6.
DSK za 2. pololetí 13. 6. – 19. 6.
Ukončení klasifikace za 2. pololetí, zápis známek a docházky do počítače do 14:00 hodin 21. 6.
Hodnocení za 2. pololetí v 12:00 hodin 25. 6.
Školní exkurze 26. 6. – 27. 6.
Burza učebnic, třídnické hodiny, předávání skříněk, úklidové práce 28. 6.
Vydání vysvědčení za 2. pololetí, ukončení školního roku 29. 6.
Závěrečná porada v 10:00 29. 6.
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8.
Nástup do školy v 8:00 hodin 27. 8.
Opravné zkoušky 27. 8. - 28. 8.
 Začátek školního roku 2011/2012 3. 9.