Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


Absolventi na VŠ

Hlavním cílem či posláním naší školy je příprava absolventů pro další vysokoškolské studium. Některé volitelné předměty (ekonomika a obsluha počítačů, základy administrativy, programování) v určitém rozsahu připravují naše absolventy též pro případné zapojení do praxe. Zapojením naší školy na Internet mají žáci školy možnost získávat další potřebné informace, které přispějí k jejich celkovému rozhledu, zvýší jejich znalosti.

Jedním z hlavních kritérií úspěšnosti či hodnocení každého gymnázia je úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy a pochopitelně i následná úspěšnost vysokoškolského studia.

Níže uvádíme úspěšnost našich maturantů v přijímacím řízení na VŠ, vyšší odborné školy (VOŠ) v posledních 7 letech:

Školní rok 2001/022002/03 2003/04 2004/052005/062006/07 2007/082008/09 2009/10 2010/11
Počet absolventů87157 174 176175142 151 120 147 136
Přijato na VŠ86,2%93,6% 93,1% 94,3 %94,9 %97,9% 98,7% 97,5% 97,9% 98,7%
Přijato na VOŠ a pomaturitní kurzy11,4 %4,5 %3,5 %2,3%1,7% 2,1% 1,3% 1,6% 0,7% 0%
V dalším studiu pokračuje97,6%98,1%96,6%96,6%96,9% 100% 100% 99,8% 98,6% 98,7%

 

Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy:

Školní rok 01/0202/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/0808/09  09/1010/11 
Filozofické fakulty 13 233734 34 31 36 25 26 26
Právnické fakulty7201720 14 13 8 15 11 20
Lék. a farmaceutické fakulty4192418 22 15 24 10 20 15
Přírodověd. fakulty a MFF14211722 11 14 15 16 13 5
Ekonomické fakulty1424363734 26 20 23 27 23
Pedagogické a sportovní fakulty7111012 13 7 8 9 9 9
Technické fakulty 14241620 36 25 26 19 33 37
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty1443 2 3 5 0 0 0
Jiný druh11-3 6 5 7 2 5 0
Celkem75147161169 172 139 149 119 144 135


  Pro zhodnocení úspěšnosti gymnázia není důležité jen to, že jeho absolventi pokračují ve studiu na vysoké škole,
ale podstatné je, zda pokračují tam, kde opravdu chtěli být. Následující tabulky porovnávají přání studentů (vyslovená
ještě před maturitou) se skutečným stavem odpovídajícím září téhož roku.

 

Školní rok 2010/11 
 přání v dubnuskutečnost v září 
Filozofické fakulty 2526
Právnické fakulty1820
Lék. a farmaceutické fakulty1715
Přírodověd. fakulty a MFF45
Ekonomické fakulty2723
Pedagogické a sportovní fakulty109
Technické fakulty 3337
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty00
Policie a obrana 10
 Umělecké VŠ0

 

  
Školní rok 2009/10 
 přání v dubnuskutečnost v září 
Filozofické fakulty 3126
Právnické fakulty1311
Lék. a farmaceutické fakulty2220
Přírodověd. fakulty a MFF1413
Ekonomické fakulty2627
Pedagogické a sportovní fakulty59
Technické fakulty 2933
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty00
Policie a obrana 54
 Umělecké VŠ1

 

Školní rok 2008/09 
 přání v dubnuskutečnost v září 
Filozofické fakulty 2925
Právnické fakulty1815
Lék. a farmaceutické fakulty1410
Přírodověd. fakulty a MFF1415
Ekonomické fakulty1623
Pedagogické a sportovní fakulty79
Technické fakulty 1819
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty20
Policie a obrana 00
 Umělecké VŠ1
 

 

Školní rok 2007/08 
 přání v dubnuskutečnost v září 
Filozofické fakulty 3736
Právnické fakulty109
Lék. a farmaceutické fakulty2524
Přírodověd. fakulty a MFF1315
Ekonomické fakulty2020
Pedagogické a sportovní fakulty98
Technické fakulty 2326
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty55
Policie a obrana 33
 Umělecké VŠ 2
 

Školní rok 2006/07 
 přání v květnuskutečnost v září 
Filozofické fakulty 3931
Právnické fakulty1013
Lék. a farmaceutické fakulty1915
Přírodověd. fakulty a MFF1314
Ekonomické fakulty2626
Pedagogické a sportovní fakulty77
Technické fakulty 2225
Zemědělské, lesnické a veterinární fakulty23
Vojenské 44