Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


Jazyková škola Jany Trubákové

Naše gymnázium úzce spolupracuje s Jazykovou školou Jany Trubákové (na uvedeném odkazu na web Jazykové školy jsou kontakty, na kterých můžete získat informace). Budova gymnázia slouží jako jedno ze zkušebních center této jazykové školy, která již v roce 1998 získala za kvalitu studia a výborné výsledky při skládání státních jazykových zkoušek akreditaci Londýnské komory obchodu a průmyslu (prestižní vzdělávací instituce, založená v roce 1891 v Anglii, která poskytuje celoživotní vzdělávání ve všeobecné angličtině, ale i ve specializovaných oborech odborné angličtiny).

Dne 11. 8. 2006 Jazyková škola Jany Trubákové získala status akreditovaného mezinárodního centra pro celoživotní vzdělávání cizích jazyků - Education Development International pro Českou republiku. Tento status jí byl udělen QCA - Qualifications and Curriculum Authority - Nejvyšším kvalifikačním úřadem Velké Británie, který ustavuje mezinárodní centra pro celoživotní vzdělávání cizích jazyků po celém světě.

Studenti mají možnost studovat cizí jazyky - zejména anglický jazyk za účelem získání mezinárodní certifikace současně se studiem na gymnáziu, a to již od prvního ročníku víceletého gymnázia. Mezinárodní zkoušky skládají studenti nejpozději ve třetím ročníku, tj. ještě před maturitní zkouškou. Výuka probíhá v centru Pardubic na Střední průmyslové škole chemické, Na Třísle 135, 530 88 Pardubice.  Informace o studiu na telefonu 606 554 328 (paní ředitelka Jana Trubáková).

Při studiu je respektován trend, který je všude ve světě, tzn. propojit při výuce cizích jazyků teorii s praxí, umožnit jejich celoživotní vzdělávání a zajistit studentům návaznost. Především studentům gymnázií slouží mezinárodní certifikace jako vstupenka na cizí prestižní univerzity. Na českých univerzitách ji mohou využít jako doklad pro stáž na zahraniční univerzity a navíc je certifikace platná jako doklad o způsobilosti cizího jazyka v praxi.

Dne 2. 11. 2007 vyšel v Pardubickém deníku rozhovor s ředitelkou Jazykové školy Janou Trubákovou. Stáhnout článek.

Dne 31. 10. 2008 vyšel v Pardubickém deníku článek o Jazykové škole Jany Trubákové. Škola získala status akreditovaného mezinárodního centra  EDI. Stáhnout článek. 


Stipendium Prague College

S platností od září roku 2009 udělí Akreditační komise složená z pedagogů Prague College stipendium v oboru business pro studenta, který dosáhl nejlepšího výsledku při skládání mezinárodní zkoušky ELSA (English Language Skills Assessment). Pokud tento student stipendium odmítne, automaticky bude nabídnuto studentovi s dalším nejlepším výsledkem. Toto stipendium bude udělováno každý akademický školní rok vždy pro nejlepšího studenta.

Možnost získání stipendia se týká všech studentů gymnázií a obchodních akademií v České republice, která mají ustavena akreditovaná výuková centra Education Development International, jejichž koordinátorem je Jazyková škola Jany Trubákové EDI - LCCI International Qualifications.

Dopis s informacemi - Douglas Hajek, ředitel Prague College  


Více informací na www.jazykovaskolajanytrubakove.cz.