Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


Sdružení přátel;

Petici může veřejnost podepisovat do středy 13.6.2012 do 14 hodin ve vestibulu Gymnázia Dašická, v jednání je podatelna magistrátu. 

Podpisové archy lze vytisknout, kopírovat a s podpisy doručit na Gymnázium Dašická.
Další informace můžete získat na e-mailové adrese petice.gymnazium@gmail.com.
Studenti budou v úterý 12.6. 2012 chodit s peticí  po Pardubicích

 Ing. Hana Stará, předsedkyně SPG 
přílohy:

 

Vážení rodiče,

s pardubickým gymnáziem stále úzce spolupracuje Sdružení přátel Gymnázia Pardubice, které zajišťuje finančně kulturní a výchovné akce školy, podporuje sportovní činnost, vzdělávací činnost, odměňuje nejúspěšnější žáky školy, pomáhá vybavit školu pro lyžařský výcvik žáků, nakupuje pro žáky školy papír pro kopírování studijních textů, hradí některé náklady spojené s maturitními zkouškami apod.

Členem Sdružení na příslušný školní rok se stane ten rodič, který uhradí členský příspěvek za každého studenta školy. Rada Sdružení na svém jednání rozhodla, aby členský příspěvek na školní rok 2009/10 byl ve výši 400,- Kč. Zvažte prosím, zda Váš příspěvek nemůže být vyšší než uvedená částka.

Tento příspěvek budou vybírat členové rady (zástupci jednotlivých tříd) na třídních schůzkách ve středu 23.11.2011.  Příspěvek můžete zaplatit také na sekretariátu. Předem děkujeme za Vaše příspěvky

Ing. Jitka Svobodová


Sdružení přátel gymnázia - platby 2005/06
Sdružení přátel gymnázia - platby 2006/07
Sdružení přátel gymnázia - platby 2007/08
Sdružení přátel gymnázia - platby 2008/09

Sdružení přátel gymnázia - platby 2009/2010

Sdružení přátel gymnázia - platby 2010/2011

Sdružení přátel gymnázia - platby 2011/2012

Smlouva pro poskytnutí peněžního daru - smlouva