Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


Okresní kolo přeboru škol v šachu družstev 2010/2011

Dne 23.11.2010 proběhlo v DDM ALFA měření sil čtyřčlenných šachových družstev Pardubického okresu v kategoriích 1.-5. tříd a 6.-9. tříd základních škol.

V kategorii 6.–9. tříd se na prvním místě umístilo družstvo Gymnázium Dašická se ziskem 13,5 b. ve složení Nešpůrek Petr (2,5 b.), Melichar Vojtěch (3 b.), Vančura Daniel (4 b.) a Hofman Oskar (4 b.).

Všem našim soutěžícím blahopřejeme k vynikajícímu výsledku!