Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


Školní přehlídka vědeckých a technických projektů Gymnázia Pardubice, Dašická

 V pátek 22. února 2007 proběhla na Gymnáziu Pardubice, Dašická školní přehlídka patřící do Festivalu vědeckých a technických projektů pro děti a mládež. Tento festival se realizuje jako součást projektu Pardubického kraje v rámci programu vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.

Přibližně od října 2007 pracovaly týmy studentů nižšího gymnázia na řadě projektů, které si zvolili podle vlastního zájmu. Některé projekty vznikaly za pomoci učitelů našeho gymnázia, některým dětem pomáhala jejich rodina a učitelé byli jen rádci a garanty projektu.

Na školní přehlídce bylo prezentováno 17 dokončených projektů, na kterých se podílelo 44 studentů. Projekty jsou z oblastí chemie, biologie, ochrany přírody, fyziky či techniky, zeměpisu.

Přehlídku během dopoledne navštívilo všech 8 tříd nižšího gymnázia a také učitelé gymnázia. Autoři projektů si vyzkoušeli schopnost prezentovat svoji práci za pomoci posterů, funkčních modelů a samozřejmě mluveným slovem.

Na závěr zajímavé akce provedla ředitelka školy zhodnocení a všichni autoři dostali sladké ocenění za svoji práci. V příštím týdnu se se svými projekty zúčastní okrskového kola, ze kterého vybere komise ty nejlepší do krajského kola.

Prohlédněte si fotografie na http://picasaweb.google.com/milan99/20080222Projekty

a videoklip  http://www.youtube.com/watch?v=BMo_pjfQ6Qs
  

Seznam projektů:

1.      Tomáš Bydžovský, Pavel Hladík, Jakub Erdinger (1.B): Krystaly a vypařování (garant Dr. Koupil)

2.      Lucie Kratochvílová, Soyol-Erdene Erdenetulga (1.B): Procházení tepla (garant Dr. Koupil)

3.      Klára Scholleová (2.B): Interference (garant Mgr. Křišťanová)

4.      Štěpánka Kastnerová, Kateřina Pražanová (3.B): Světlo v chemii (garant Mgr. Poštová)

5.      Eva Kadičová, Lucie Plášilová (3.B): Využití NaCl (garant Mgr. Poštová)

6.      Tereza Urbancová, Jitka Pušová (3.B): Chromatografie (garant Mgr. Poštová)

7.      Václav Novotný, Jiří Malíř, Veronika Valešová (3.A): Řada kovů (garant Mgr. Poštová)

8.      Kateřina Chybová (2.B): Barvení materiálu (garant Mgr. Chlandová)

9.      Kevin Ovečka, Petr Nešpůrek (1.A): Modrá skalice (garant Mgr. Chlandová)

10.  Michal Hromádka, Tomáš Bíl, Vojtěch Novotný (1.A): Základní chemické reakce (garant Mgr. Chlandová)

11.  Barbora Marková, Adéla Šrutová (4.B): Znečištění životního prostředí regionu Pardubice (garant Ing. Volejník)

12.  Veronika Valešová, Václav Novotný (3.A): Nezávisí množství škodlivin v ovzduší také na přírodě? (garant Mgr. Spousta)

13.  Marek Svatý, Michal Karamazov (4.A): Větrné elektrárny (garant Mgr. Pochobradský)

14.  Marcela Tkáčová, Tereza Stuchlíková, Nikola Voráčová (1.A): Ptáci (garant Mgr. Papoušková)

15.  Petr Červíček, Filip Lejhanec (1.A): Model rostlinné buňky (garant Mgr. Papoušková)

16.  Vojtěch Novotný, Edita Dvořáková, Markéta Libiaková, Klára Horáčková, Anna Růžičková a kol. (1.A, 2.A, 2.B): Počasí (garant Mgr. Papoušková)

17.  Martina Hrušová, Edita Dvořáková (2.A): Antarktida a Arktida (garant Mgr. Vondráčková)