Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


Informace k zájezdu do Drážďan

Odjezd 21.12. z nástupního místa:

Pardubice – Gymnázium Dašická ul. - 5.30 hod.

  Plánovaný návrat do ČR je cca do 24.00 hodin.Na místo odjezdu se, prosím, dostavte nejpozději 10 min. před určenou hodinou. Doprava: dálkový autobus s možností zakoupení občerstvení (káva, čaj, pivo, limo)Cestovní doklady: cestovní pas nebo občanský průkaz V ceně zájezdu je zdravotní pojištění do zahraničí. (Kartičky pojištění – u průvodce). Průvodce: Bc. Lenka Šedová Program: Odjezd  do Drážďan v časných ranních hodinách. Prohlídka města s průvodcem -  Zwinger,  Semperova opera, nově zrekonstruovaný kostel Frauenkirche, a další památky . Návštěva vánočního trhu – Striezelmarkt. Návštěva Muzea hygieny. Program je orientační  a může být aktuálně upraven průvodcem a vedením zájezdu. Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku Rady a informace:-         nezapomeňte platný cestovní doklad-         na cestu do autobusu pohodlné oblečení a pohodlnou obuv na chození-         pokud užíváte léky, nezapomeňte si je vzít s sebou www.ideatour.czSOS telefon : 00420  602 112 327