Gymnázium Pardubice

www.gypce.cz
gypced@supce.cz

Dašická 1083, 530 03 Pardubice


Výsledky maturitní generálky na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083

Ve středu 3. 11. 2010 dopoledne jsme obdrželi od Cermatu protokoly o výsledcích maturitní generálky žáků v elektronické podobě. Protokoly jsme okamžitě vytiskli, rozdali žákům a začali si výsledky prohlížet.

Během hodiny se dostavilo několik žáků s upozorněním, že v kolonce „Český jazyk a literatura, vyšší – písemná práce“ mají uvedeno „nekonal“, ale oni zkoušku konali. O tom jsme se přesvědčili kontrolou jejich písemné práce, která zůstává ve škole, a také jsme zkontrolovali PDF soubor s opravenou a naskenovanou prací, který odešel v pořádku ze školy do Cermatu.

Tyto chyby v nás vzbudily pochybnosti o správnosti protokolů a začali jsme dělat kontrolu toho, co zkontrolovat můžeme. Našli jsme protokoly 10 žáků ze 134, kteří konali písemnou práci z českého jazyka a v protokolu měli uvedeno, že nekonali. Ředitelka sdělila tuto skutečnost do Cermatu telefonem a následně mailem.

Během další kontroly výsledků jsme byli neustále dotazováni novináři na výsledky maturitní generálky. Odpovídali jsme, že jsme objevili několik chyb a že je předčasné dělat nějaké závěry o úspěšnosti našich žáků, když nevíme, kolik je v protokolech chyb. Převládá sice vysoké bodové hodnocení, ale našli jsme také žákyni, která byla hodnocena z písemné práce z českého jazyka 0%, tedy zkoušku neudělala. Při kontrole této práce jsme zjistili druhý typ chyby. Žákyně ve skutečnosti dosáhla 73,3% a maturitu udělala.

Při další kontrole nám do oka padlo, že žák, který byl loni při skládání mezinárodní zkoušky ELSA z anglického jazyka nejlepší v České republice, který při své práci na měření kosmického záření studuje anglické texty a komunikuje s americkými vědci, napsal písemku z anglického jazyka na 36,1% a to znamená, že neprospěl. Při prohlédnutí jeho práce jsme zjistili, že jeho hodnocení mělo být správně 97,2%.

U každého žáka jsme teď již kontrolovali jeho protokol s ohodnocenou a naskenovanou písemkou z anglického jazyka. Našli jsme celkem 8 žáků/žákyň, kteří měli v protokolu špatně uvedená procenta. 7 z nich maturitu podle protokolu neudělalo, ale ve skutečnosti udělalo. U jedné žákyně bylo uvedeno vyšší procento než ve skutečnosti, ale i ta by maturitu z angličtiny udělala. Tyto informace jsme také odeslali do Cermatu.

Všechny uváděné písemné práce byly ve škole řádně opraveny, body čitelně označeny, naskenovány a odeslány do Cermatu. Chyby mohly vzniknout při strojovém čtení skenovaných dokumentů, ale to by měl zjišťovat spíše Cermat než naše škola.

Na další dotazy médií, jak dopadlo Gymnázium Dašická při maturitní generálce, odpovídáme, že hodnocení je příliš předčasné, protože pokračujeme v kontrolách. Vidíme sice, že naprostá většina žáků dosáhla vysoká bodová hodnocení, ale pořád nevíme, kolik chyb ještě může v protokolech být. Navíc didaktické testy se nevyhodnocovaly na škole a my nemůžeme body jednoduše zkontrolovat.

 

Ve čtvrtek 4. 11. jsme pozvali na schůzku rodiče maturantů, podali jim informace o maturitní generálce a zodpověděli dotazy ke generálce i k nové maturitě.

 

5. 11. 2010                                                                                                    Ředitelství školy