100 let

Celostátní kolo fyzikální olympiády

Celostátní kolo fyzikální olympiády se letos konalo v Pelhřimově. Na základě výsledků v krajských kolech bylo do celostátního kola pozváno 48 soutěžících. Mezi nimi byli dva z Pardubického kraje: Tereza Jeřábková (PSŠ Letohrad) a Lukáš Fajt (G Pardubice, Dašická).

Ve středu 10.2. řešili soutěžící v průběhu 5 hodin 4 náročné teoretické úlohy (Zasouvání nádobky pod hladinu, Nabíjení akumulátoru, Světelná skvrna a Přistávání stíhačky), za které mohli získat celkem 40 bodů. Ve čtvrtek 11.2. soutěžící pracovali 4 hodiny na praktické úloze (Kmity vodorovné tyče), za kterou mohli získat maximálně 20 bodů.

Kromě řešení úloh se mohli studenti zúčastnit také exkurze nebo přednášek, kde nejzajímavější byla zřejmě přednáška Ing. Tichého z hvězdárny na Kleti na téma planetky.

Při pátečním zakončení bylo vyhlášeno 10 vítězů (absolutní vítěz Jáchym Sýkora dosáhl 58 bodů), kteří jsou pozváni na soustředění před Mezinárodní fyzikální olympiádou a také 26 úspěšných řešitelů, mezi nimiž byli i dva zástupci Pardubického kraje. Na 29.-30. místě byl Lukáš Fajt (26 b) a na 32. místě byla Tereza Jeřábková (25 b).

Děkujeme Lukášovi za reprezentaci školy.

 V. Vícha
(c) Josef Rak 2007