100 let

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou předány ve školní jídelně zákonným zástupcům žáků proti dokladu totožnosti.

Čtyřleté studium – pátek 29.4.2011 v 16 h

Osmileté studium – pondělí 2.5.2011 v 16 h

Přijatí žáci mohou ihned odevzdat zápisový lístek, pro nepřijaté bude připraven formulář na odvolání.

(c) Josef Rak 2007